BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN EKLERİ

Ek-1
Bina Tehlike Sınıflandırması
Ek-1/A Düşük Tehlike Kullanım Alanları

Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ), bürolar (belirli alanları* ) , hapishaneler

* Kullanım alanları, Ek-1.b ve Ek-1.c kapsamına girmeyen alanlar.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN EKLERİ

Ek-1
Bina Tehlike Sınıflandırması
Ek-1/A Düşük Tehlike Kullanım Alanları


Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ), bürolar (belirli alanları* ) , hapishaneler

* Kullanım alanları, Ek-1.b ve Ek-1.c kapsamına girmeyen alanlar.

Ek-1/B Orta Tehlike Kullanım Alanları


KULLANIM
TÜRÜ

 

Orta Tehlike -1

 

Orta Tehlike -2

 

Orta Tehlike -3

 

Orta Tehlike -4

Cam ve seramikler

 

 

 

Cam Fabrikaları

 

 

Kimyasallar

 

Çimento İşleri

Fotoğraf laboratuvarları, Fotoğraf film fabrikaları

Boyama işlemleri, sabun fabrikaları

Mum ve balmumu fabrikaları, kibrit fabrikaları, boyahaneler

 

Mühendislik

Metal levha üretimi

Otomotiv fabrikaları, tamirhaneleri

Elektronik fabrikaları, buzdolabı ve çamaşır makinesi fabrikaları

 

 

Yiyecek ve içecekler


Mezbahalar Mandıralar

Fırınlar, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathaneleri, bira fabrikaları

Hayvan yemi fabrikaları, meyve kurutma, suyu çıkarılmış sebze ve çorba fabrikaları, şeker imalathaneleri, tahıl değirmenleri

 

Alkol damıtma

 

Çeşitli

Hastaneler, oteller, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları hariç), okullar, bürolar

Fizik laboratuvarları, çamaşırhaneler, otoparklar, müzeler

 

Radyo ve televizyon Yayınevleri, tren istasyonları, tesisat odaları

Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, tütün fabrikaları

 

Kâğıt

 

 

Cilthaneler, mukavva fabrikaları, kâğıt fabrikaları, baskı işleri ve matbaalar

 

Atık kâğıt işletmeleri

 

Lastik ve plastik

 

 

Kablo farikaları, plastik döküm ve plastik eşya (köpük plastik hariç), kauçuk eşya fabrikaları, sentetik lif (akrilik hariç) fabrikaları
Vulkanize fabrikaları

 

Halat fabrikaları

Dükkânlar ve ofisler

Bilgisayara veri işleme ofisleri (veri saklama odaları, hariç)

 

Büyük mağazalar
Alışveriş merkezleri

Sergi salonları

 

 

Tekstiller ve konfeksiyon

 

 

 

Deri eşya fabrikaları

Halı fabrikaları (kauçuk ve köpük plastik hariç), kumaş ve giysi fabrikaları, fiber levha fabrikaları, ayakkabı imalathaneleri, triko (örgü), ev tekstili (bez) fabrikaları, yatak, şilte fabrikaları (köpük plastik hariç), dikim ve dokuma atölyeleri, yün ve yünlü kumaş atölyeleri

 

Pamuk iplikhanesi, keten ve kenevir hazırlama tesisleri

 

Kereste ve tahta

 

 

Ahşap işleri fabrikaları, mobilya fabrikaları (köpük plastikler hariç), mobilya mağazaları, koltuk kanepe vb döşemelerinin (plastik köpük hariç) imalathaneleri

Odun talaşı fabrikaları, yonga levha fabrikaları, kontrplak levhaları

Orta tehlike -1 ve orta tehlike -2 kullanım alanlarında boyama işlemi ve benzeri yüksek yangın yüküne sahip alanlar var ise, kullanım alanları orta tehlike-3 olarak değerlendirilir.

 

Ek-1/C Yüksek Tehlike Kullanım Alanları

 

Yüksek Tehlike -1

 

Yüksek Tehlike -2

 

Yüksek Tehlike -3

 

Yüksek Tehlike -4

Döşemelik kumaş ve muşamba fabrikaları
kumaş ve muşamba yer döşemeleri imalatı

Aydınlatma fişeği fabrikaları

Selüloz nitrat fabrikaları

Havai fişek fabrikaları

Boya, renklendirici ( ahşap renklendirici ve koruyucuları-pnoteks) ve vernik imalâtı

Plastik köpük ve sünger imalathaneleri, lastik köpük eşyaları,

 

 

Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve terebentin imalatı

Katran damıtma

 

 

Talaş fabrikaları
Odun yünü imalatı

Otobüs ambarı, yüklü kamyonlar ve vagonlar
Otobüsler, yüksüz kamyonlar ve demiryolu vagonları için depolar

 

 

 

Ek-2
Malzemelerin Yanıcılık Sınıfları
Ek-2/A Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (Döşeme Malzemeleri hariç) (TS EN 13501-1’e göre)


Yanıcılık Sınıfı

Tanımı

Söz konusu sınıfta belirlenmiş yapı malzemeleri

A1

A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabul edilir.

Bkz. EK-2.c

A2

TS EN 13823’e göre B sınıfı için belirlenen kriterleri sağlar. İlave olarak, tam gelişmiş yangın şartı altında bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır.

 

B

C sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar.

 

C

D sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar. Ayrıca tek alev başlıkla yapılan termal atak karşısında yanal alev yayılması sınırlı bir oranda kalmalıdır.

 

D

E Sınıfı kriterlerini sağlayan ve önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında uzun bir süre direnç gösteren malzemeler. İlave olarak, yeterince tutulmuş ve sınırlı ısı açığa çıkaran tek yanan cisimle yapılan ısıl atak şartlarına dayanıklı olmalıdır.

 

E

Önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında kısa bir süre direnç gösteren malzemeler.

 

F

Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1, A2, B, C, D, E sınıflarından biri olarak sınıflandırılmayan malzemeler.

 

Duman Oluşumu İçin İlave Sınıflandırmalar

s3

Duman üretimi açısından herhangi sınırlama olmayan

s2

Duman üretiminin artış hızı yanında toplam duman üretimi de sınırlandırılmış olan

s1

s2’den daha ağır kriterleri sağlayan

Yanma Damlaları/Tanecikleri İçin İlave Sınıflandırmalar

d2

Sınırlama yok

d1

Belirlenen bir süreden daha uzun sürede yanma damlaları/tanecikleri olmamalı

d0

Yanma damlaları/tanecikleri oluşmamalı


 

 

Ek-2/B Döşeme Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (TS EN 13501-1’e göre)


Yanıcılık Sınıfı

Tanımı

A1fl

A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmaz. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabûl edilir.

A2fl

Isı akısı ile ilgili olarak sınıf Bfl için belirlenen özellikler için yeterlidir. İlave olarak, tam gelişmiş bir yangın şartı altında, bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır.

Bfl

Sınıf Cfl olarak, fakat daha ağır şartlar.

Cfl

Sınıf Dfl olarak, fakat daha ağır şartlar.

Dfl

Sınıf Efl için yeterli ve ilave olarak bir ısı akısı atağına belirli bir süre dayanıklı olan malzemeler.

Efl

Küçük bir aleve dayanıklı olan malzemeler.

Ffl

Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl sınıflarından biri olarak sınıflandırılmayan malzemeler.

Duman oluşumu için ilave sınıflandırmalar

s2

Sınırlama yok.

s1

Toplam duman oluşumu sınırlandırılmış.

 

Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 Olan Yapı Malzemeleri
(Test edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1fl olarak değerlendirilen malzemeler)


Malzeme

Notlar

Genleşmiş kil, genleşmiş perlit ve genleşmiş vermikülit, mineral yün, selüler cam

 

Beton

Hazır karıştırılmış beton ve prekast betonarme öngerilmeli ve ön sıkıştırmalı malzemeler

Beton (integral ısı yalıtımlı olan agregalar hariç yoğun ve hafif )

mineral agregalar)

Katkı maddeleri ve ilaveler (örneğin: PFA), pigmetler ve diğer malzemeleri içerebilir. Prekast birimleri de kapsar.

Gaz (gözenekli) beton üniteler

Çimento ve/veya kireç gibi su bazlı bağlayıcıların ince maddeler (silisli maddeler, PFA, uçucu fırın cürufu) ve gözenek üreten maddeler ile birleşmesiyle üretilen birimler. Prekast birimleri de kapsar.

Çimento, elyaflı (telcikli) çimento ve kireç, yüksek fırın cürufu/toz uçucu kül (PFA) ve mineral agregalar

 

Demir, çelik ve paslanmaz çelik, bakır ve bakır alaşımları , çinko ve çinko alaşımları, alüminyum ve alüminyum alaşımları, kurşun

Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (şekilsiz)

 

Alçı ve alçı bazlı sıvalar

Katkı maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler, hidrate olmuş kireç, hava ve su tutucular ve plastikleştiriciler), yoğun agrega (örneğin: doğal veya kırma kum) veya hafif agregalar (örneğin: perlit veya vermikulit) içerebilir.

 

İnorganik bağlayıcı elemanları olan harçlar

Düzeltme/sıvama harçları ve bir veya birden fazla inorganik bağlayıcıya dayanan şaplar, örneğin: çimento, kireç, duvar çimentosu ve alçı.

 

Killi malzemeler

Kilden ve kum, yakıt veya diğer katkı maddeleri içeren veya içermeyen diğer killi maddelerden yapılmış birimleri, tuğlaları, karoları, döşeme karoları ve şömine birimlerini (örneğin: baca tuğlaları) kapsar.

 

Kalsiyum silikat birimler

Kireç ve doğal silisli maddelerden (kum, silisli çakıl veya kaya veya bunlardan yapılmış karışımlar) yapılmış birimler, renklendirici pigmentler içerebilir.

Doğaltaş ve arduvaz birimler

Doğal taşlardan (magmatik, tortul veya metamorfik kayalar) veya arduvazlardan elde edilmiş işlenmiş veya işlenmemiş elemanlar.

 

Alçı birimler

Agregalar, doldurucular, lifler ve diğer katkı maddeleriyle birleşen ve pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum sülfat ve sudan oluşan birimleri ve blokları kapsar.

Çimento mozaik

Karo mozaikleri ve yerinde dökme yer döşemelerini kapsar.

Cam

Isı ile güçlendirilmiş, kimyasal olarak katılaştırılmış, lamine ve telli cam.

Cam seramik

Billur ve artık cam içeren cam seramikler.

Seramik

Toz preslenmiş ve kalıptan çıkarılmış malzemeleri kapsar, sırlanmış veya sırlanmamış.

Genel Notlar
Malzemeler eğer test edilmeden A1 ve A1fl sınıfı olarak değerlendiriliyor ise, yukarıdaki malzemelerden sadece bir veya birkaçından oluşmalıdır. Yukarıdaki malzemelerden bir veya birkaçı yapıştırılarak elde edilen malzemeler de, yapıştırıcı madde ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise) % 0.l' i geçmediği taktirde, A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilirler.
Bir veya birden fazla organik katmanı olan, veya homojen olarak dağılmayan (yapıştırıcı dışında) organik madde içeren, panel malzemeler (örn: izolasyon malzemeleri) listenin dışında bırakılmıştır.
Yukarıdaki malzemelerden birinin inorganik bir katman ile kaplanması ile oluşan malzemeler (örn: kaplanmış metal malzemeler) de test edilmeksizin A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilebilir.
Tablodaki malzemelerden hiçbirisinin, bünyesinde ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise), % 1.0’dan fazla homojen dağılımlı organik madde içermesine izin verilmez.

 


Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları
Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (1)


Malzemenin Yanıcılık Özelliği

TS EN 13501-1(2)

Hiç Yanmaz

A1

Zor Yanıcı

A2 - s1, d0

 

Zor Alevlenici

 

B, C - s1, d0

A2 - s2, d0
A2, B, C - s3, d0

A2, B,C - s1, d1
A2, B,C - s1, d2

(en az)

A2, B, C – s3, d2

 

 

Normal Alevlenici

D - s1, d0
D - s2, d0
D - s3, d0
E

D - s1, d2
D - s2, d2
D - s3, d2

(en az)

E - d2

Kolay Alevlenici

F

 

 

Malzemenin Yanıcılık Özelliği

TS EN 13501-1’e göre (2)

Hiç Yanmaz

A1fl

Zor Yanıcı

A2fl - s1

Zor Alevlenici

Bfl - s1

(en az)

Cfl - s1

 

 

Normal Alevlenici

A2fl - s2
Bfl - s2
Cfl - s2
Dfl - s1
Dfl - s2

(en az)

Efl

Kolay Alevlenici

Ffl

(1) Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerin yanıcılık sınıflarını göstermektedir. TS 1263’de verilmiş olan yanıcılık sınıflarına sahip yapı malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yanıcılık sınıflarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtilmiş olan ilgili sınıfa ait test standardları şartlarını sağlaması gerekir.
(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, ilgili AB komisyonu kararları ile ortaya konulmuş, uyumlaştırılmış standardlara tâbi yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa Sınıflarıdır.

 


Ek-3
Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri ve Süreleri
Ek-3/A Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri


R

Yük taşıma kapasitesi

E

Bütünlük

I

Yalıtım

W

Işınım yayma

M

Mekanik dayanım

C

Kendiliğinden kapanma

S

Duman sızıntısı

P veya PH

Gücün sürekliliği veya sinyal verilmesi (alarm)

G

İsli yangın direnci

K

Yangın karşı koruma yeteneği

D

Sabit sıcaklık altında dayanıklılık süresi

DH

Standard zaman-sıcaklık eğrisi altında dayanıklılık süresi

F

Güçlendirilmiş duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği

B

Doğal, duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği

Ek-3/B Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri

 

Yapı Elemanı

Yangın Dayanım Süresi (dak)

Etkilenen Yüzey

1.

Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon)

R Bkz. EK-3c

Etkilenen yüzeyler

2.

Yük Taşıyıcı Duvar (aşağıdaki maddelerde de açıklanmayan duvar)

R Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her bir yüzey

3.

Döşemeler

 

 

 

a) İki katlı konutun ikinci katında (garaj veya bodrum kat üstü hariç)

REI 30

Alt yüzeyden

b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında

REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse)

c) Kompartıman döşemeleri dahil her türlü diğer döşemeler

REI Bkz. EK-3c

d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme

REI 90 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse)

4.

Çatılar

 

 

 

a) Kaçış yolu teşkil eden her bölüm

REI 30

Alt yüzeyden

b) Döşeme görevi yapan her türlü çatı

REI Bkz. EK-3c

c) Dıştan yangına maruz kalan çatılar (yük taşıyıcı değil)

EI Bkz. EK-3c

Dış yüzeyden

5.

Dış Duvarlar

 

 

 

a) Parsel sınırın herhangi bir noktasına 2 m.’den daha yakın her bölüm

REI Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her bir yüzey

b) Parsel sınırdan 2 m. veya daha uzak olan her bölüm

REI Bkz. EK-3c

Binanın iç yüzeyden

6.

Yangın Kompartıman Duvarları
(Bina içindeki farklı kullanım işlevlerini birbirinden ayıranlar)

REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse)

Ayrı ayrı her bir yüzey

7.

Yangın Kompartıman Duvarları (6 numarada belirtilenler dışındakiler)

REI Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her bir yüzey

8.

Korunumlu Şaftlar
(korunumlu yangın merdiveni yuvaları ve acil durum asansör kuyuları hariç)

 

REI 120

 

Ayrı ayrı her bir yüzey

9.

Korunumlu Yangın Merdiveni Yuvaları, Acil Durum Asansörü Kuyuları ve Yangın Güvenlik Holü

 

 

 

a) Binanın geri kalanından ayıran duvar

REI 120

Binaya bakan yüzey

 

b) Yangın merdiveni yuvası, acil durum asansör kuyusu ve yangın güvenlik holünü birbirinden ayıran duvar

REI 60

Ayrı ayrı her bir yüzey

10.

Yangın Kesici

EI 30

Ayrı ayrı her bir yüzey

11.

Asma Tavan

EI 30

Alt taraftan

Ek-3/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri

Bina Kullanım Sınıfları

Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)

Bodrum Katlar(1)
(üstündeki döşeme dahil)

 

Giriş veya Üst Katlar

Bodrum Kat(ların) Derinliği*(m)

Bina Yüksekliği (m)

 

 

10 m’den fazla

10 m’den az

5 m’den az

21,50 m’den az

30,50 m’den az

30,50 m’den fazla

1. Konutlar

a) Bir ve İki Ailelik Evler

---

30(2)

30

60

---

---

b) Apartman lar

90

60

30(2)

60

90

120

2. Konaklama Amaçlı Binalar

 

 

 

 

 

 

- yağmurlama sistemi yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

- yağmurlama sistemli

60

60

30(2)

60

60

120(3)

3. Kurumsal Binalar

90

60

30(2)

60

90

120(3)

4. Büro Binaları

 

 

 

 

 

 

 

- yağmurlama sistemi yok

90

60

30(2)

60

90

İzin verilmez

 

- yağmurlama sistemli

60

60

30(2)

30(2)

60

120(3)

5. Ticaret Amaçlı Binalar

 

 

 

 

 

 

 

- yağmurlama sistemi yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

 

- yağmurlama sistemli

60

60

30(2)

30(2)

60

120(3)

6. Endüstriyel Yapılar

 

 

 

 

 

 

 

- yağmurlama sistemi yok

120

90

60

90

120

İzin verilmez

 

- yağmurlama sistemli

90

60

30(2)

60

90

120(3)

7. Toplanma Amaçlı Binalar

 

 

 

 

 

 

 

- yağmurlama sistemi yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

 

- yağmurlama sistemli

60

60

30(2)

60

60

120(3)

8. Depolama Amaçlı Tesisler

 

 

 

 

 

 

a)

Depolar

 

 

 

 

 

 

 

- yağmurlama sistemi yok

120

90

60

90

120

İzin verilmez

 

- yağmurlama sistemli

90

60

30(2)

60

90

120(3)

b)

Otopark

 

 

 

 

 

 

 

- açık otoparklar

---

---

15(2) (4)

15(2) (4)

15(2) (4)

60

 

- diğer otoparklar

90

60

30(2)

60

90

120(3)

* Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafe.
(1) Bir bodrumun üstündeki döşeme (veya birden fazla bodrum var ise, en üstteki bodrumun üstündeki döşeme), eğer giriş ve üst katlar için olan yangına dayanım süreleri daha fazla ise o hükümleri sağlamalıdır.
(2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir.
(3) Taşıyıcı sistemin bir bölümünü teşkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düşürülebilir.
(4) Acil kaçışı oluşturan elemanlar için 30 dakikaya yükseltilir.